NPR ČERTORYJE, BÍLÉ KARPATY

Nejrozsáhlejší komplex květnatých luk s vysokou krajinářskou hodnotou a výskytem četných chráněných a ohrožených rostlin a živočichů. Jedno z nejcennějších území CHKO Bílé Karpaty.
Rezervací od roku 1987, v katastru obcí Hrubá Vrbka, Kněždub, Tvarožná Lhota, výměra 325,58 ha, nadm. výška 350-445 m.

Podrobnosti najdete na www.bilekarpaty.cz/pages/nprp.htm#01